Település:
Budapest, 8. kerület

Létrehozva:
2022-01-09 22:33:30


Jézus Szíve templom


Jézus Szíve Jezsuita Templom a kerület ékköveként szolgál.

A Budapest VIII. kerületi Horánszky utca 18-22. szám alatt fekvő épület 1888–1891-ben

épült Kauser József tervei és Kauser Gyula kivitelezése szerint neoromán, de gótikus

elemeket is felhasználó stílusban egyházi és főnemesi hozzájárulással. Külsejét

jellegzetes vörös tégla borítja. A templomot 1909-ben szentelték csak fel, és az

1945 utáni szocialista hatalomátvételig ez az épület volt a budapesti jezsuita élet

központja. A szocializmust bukását követően, 1989-ben visszakapta a jezsuita rend.

A Krisztus Király plébánia Budapesten a VIII. kerületben a Reviczky utca és a

Szentkirályi utca sarkán található.

A belsőjózsefvárosi plébánia kialakulását hosszú folyamat előzte meg.

A Szent Rókus plébánia, amelynek joghatósága kezdetben csak a kórház területére

terjedt ki, a nagyobb külső területek hozzácsatolásával egyre jobban igényelte a

tehermentesítést. Ugyanez volt a helyzet a hatalmas józsefvárosi plébániával

kapcsolatban. A Budapest-Belsőjózsefvárosi Egyházközség 1920. január 6-án

alakult meg. Kezdetben a Jézus Szíve nevet választották, ami később Krisztus

Király elnevezésre változott.  Az egyházközség a Reviczky utca és a Szentkirályi

utca sarkain található épületekbe költözött be. A korábbi épület egy földszintes

lakóház volt, amelyet 1870-ben egy emelettel toldottak meg. A kápolna tervezője

és kivitelezője Hild Károly volt , építtető: Andreiss József. A kápolna felszentelésére

1928.06.10-én került sor, amelyet Mészáros János, a budapesti érseki helynök végzett.

Krisztus Király kápolnája – bejárat

A kápolna puritán portálját klasszicista kőtimpanon egészíti ki. A portált két oldalán

egy-egy, a Szentkirályi utcai homlokzat széleit két-két egyszerű toszkán pilaszter

tagolja a terveken. Vízszintes irányban övpárkány húzódik.

A második világháború pusztításai ezt a plébániát sem kímélték, igaz, olyan

jelentős mértékű károk nem történtek. Szükség volt a tető bizonyos részeinek

a lefedésére, az üvegablakok pótlására, a villanyvilágítás helyreállítására, az

ereszcsatornák kiegészítésére. A bombatámadások és belövések miatt a legnagyobb

költségeket a kőművesmunkák tették ki. A kápolna mellett álló tanácsterem mennyezete

beszakadt.

Egy Palotanegyedben tett séta sem lehet teljes a városrész ékköveként szolgáló

Jézus Szíve Jezsuita Templom grandiózus, mégis hívogató épületébe való belefeledkezés

nélkül. A szakrális épületegyüttes javarészt közadakozásból épülhetett meg Zichy

Nándor gróf és Győry Teréz grófnő kezdeményezésére az 1800-as évek végén.

A Kauser József által, francia-román historizáló stílusban tervezett templomot

1909-ben szentelték fel, és még ugyanebben az évben a magyar jezsuiták

központjává tették. Az átadást követően hamar virágzó hitélet alakult a templom

körül, aminek csak a szocializmus szabott gátat bő 30 évre, 1989 óta viszont

töretlen a templom támogatottsága és folyamatos fejlődése. A magasba ágaskodó

épületet jellegzetes vörös tégla borítja, míg a hangulatos Lőrinc pap térre nyíló

félköríves ablakai, boltívei és díszítései a neoromán stílus szülöttjei.


 

 

 

 

Kiemelt ApróHirdetések

További kiemelt ApróHirdetések »

 

Weblapok webáruháza ajánló

További webáruházi ajánlatok »

 

Városi magazin cikkek

További magazin cikkek »

 

Városi magazin cikkek

További magazin cikkek »

 

Helyi látnivalók

További helyi látnivalók »